21 Δεκεμβρίου 2009

Πορεία ενανθρώπισης

Δούλος – Μισθωτός – Υιός

Ο δούλος ενεργεί με κίνητρο το φόβο
Ο μισθωτός ενεργεί με κίνητρο την αμοιβή
Ο υιός ενεργεί με κίνητρο την αγάπη

ΣΤΟΧΟΣ : Ο δούλος να γίνει υιός

* Από το « Έργα Ασκητικά» - Αββά Δωρόθεου

Δεν υπάρχουν σχόλια: