21 Μαΐου 2014

Μέγας Κωνσταντίνος - επέτρεψε δεν "επέβαλε" τον Χριστιανισμό

Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν επέβαλε τον Χριστιανισμό, επέβαλε την ανεξιθρησκεία παύοντας τις διώξεις εναντίον των Χριστιανών.

Οι τρεις κοσμοϊστορικές αποφάσεις του:
1. Υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. με το οποίο θεσπιζόταν η αρχή ανεξιθρησκίας. Έτσι, για πρώτη φορά ο Χριστιανισμός βρισκόταν υπό την προστασία του αυτοκράτορος (σημ. Ο Μ. Κωνσταντίνος δεν ανακήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, όπως λανθασμένα αναφέρεται κάποιες φορές. Αυτό το έπραξε αρκετά χρόνια αργότερα ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος). Με την κίνηση αυτή ο διορατικός Μέγας Κωνσταντίνος συνέχιζε την πολιτική του Γαλέριου, που αντιλαμβανόμενος πως οι διωγμοί κάθε άλλο παρά συνέβαλλαν στην εδραίωση της εσωτερικής ειρήνης (Pax Romana), το 311 μ.Χ. τους κατέπαυσε με διάταγμα και εν συνεχεία στα Μεδιόλανα νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό ως «επιτρεπομένη θρησκεία», οι οπαδοί της οποίας μπορούσαν να προσεύχονται στον δικό τους Θεό για την ευτυχία του κράτους.
2. Μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
3. Συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, την πλέον καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη της παγκόσμιας Χριστιανικής Εκκλησίας.
* Οι αυτοαποκαλούμενοι αντιρατσιστές, σήμερα όφειλαν να γιορτάζουν και να τιμούν τον πρώτο "εν τη πράξη" αντιρατσιστή της ιστορίας. Αλλά αυτούς το μόνο που τους θρέφει είναι το μίσος για την Ελλάδα και την Χριστιανική εκκλησία.
Έτσι γι' αυτούς η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους γιατί υπάρχει ο Χριστιανισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: