29 Μαΐου 2014

Ελληνική σχιζοφρένεια η «νομικίστικη» παράνοια;

Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος πως γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στο λύκειο πρέπει:

Να γνωρίζει το ΠΔ.68/2014, που τροποποίησε το ΠΔ. 48/2012, το οποίο προηγουμένως είχε τροποποιήσει το ΠΔ.60/2006 σε ορισμένα άρθρα ή παραγράφους.
Θα ήταν αρκετό μόνο ένα κείμενο που θα ανέφερε τι τελικά ισχύει σήμερα (καταργώντας όλα τα προηγούμενα)
*Αν όμως γινόταν αυτό τι θα έκαναν τόσοι δικηγόροι που γεμίζουν χαρτιά και γραφεία;

ΙΔΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ….

ΠΔ.68/2014: Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ.60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 1
1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 48/2012 (Α΄ 97) αντικαθίσταται ως εξής:
…………………………………………………….
2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 60/2006 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 48/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
…………………………………………………….
3) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 60/2006 όπως αναριθμήθηκε με το π.δ. 48/2012 καταργείται.
4) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 60/2006 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 48/2012 αριθμείται σε 1 και το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
…………………………………………………….

Μήπως ήρθε η ώρα οι παράφρονες (νομικίσκοι) να πάνε να σκάψουν κανένα χωράφι;
Αντί να μας τρελάνουν να παράγουν και κάτι χρήσιμο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: