20 Σεπτεμβρίου 2013

Τα εγκλήματα της ΧΑ και η απάντηση

Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να προβάλουμε τις δύο απόψεις.
Απευθύνεται μόνο σε αυτούς που μπορούν και θέλουν να χρησιμοποιούν τα δύο μάτια τους και τα δύο αυτιά τους!
ΠΗΓΗ 1 - ΠΗΓΗ 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: