1 Σεπτεμβρίου 2013

Εισαγωγή μουσουλμάνων στα ΑΕΙ

Με τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας, διαπιστώνουμε να συνεχίζεται το καθεστώς εισόδου μουσουλμάνων με ειδικά προνόμια.
Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν είναι μικρό το ποσοστό εισόδου (ένα άτομο ανά σχολή), το ερώτημα που υπάρχει είναι το εξής.
Παρατηρούμε σε θετικές σχολές να περνούν με μέσο όρο γραπτών (4, 3, 5 κλπ)
ΦΥΣΙΚΟ: 4 / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ: 3 / ΧΗΜΙΚΟ: 5
Είναι δυνατόν να πιστέψει λογικός άνθρωπος στον κόσμο ότι υπάρχει περίπτωση άτομο που γράφει μαθηματικά και φυσική 3, να μπορεί να τελειώσει το φυσικό ή μαθηματικό τμήμα;
Να υποθέσουμε ότι αυτοί που τους εισάγουν στα πανεπιστήμια, έχουν φροντίσει να τους παρέχουν και πτυχία;
Εκτός από δωρεάν συγκοινωνίες, δωρεάν νοσοκομεία, δωρεάν σχολεία τώρα έχουμε και δωρεάν πτυχία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: