4 Ιουλίου 2015

Ποιοι ξέχασαν αυτές τις ουρές;

Αυτές τις ουρές τις ξέχασαν οι εθνοπροδότες. Ουρές στα ΑΤΜ κάνουν αυτοί που έχουν 50 ευρώ να πάρουν. Οι άνθρωποι από αυτές τις ουρές δεν είναι στα ΑΤΜ γιατί δεν έχουν 50 ευρώ.
Το πρόβλημα αυτών είναι αν θα έχουν ένα λάχανο να φάνε και όχι το ευρώ που δεν έχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: