1 Φεβρουαρίου 2015

Κόστος αλλαγής ονόματος Υπουργείου: 800.000 ευρώ (χρηματοδότηση παράνοιας)

Μόνο η αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου Παιδείας κοστίζει 800.000 ευρώ.
Από το 1926 μέχρι σήμερα 2015 (90 έτη) έχει αλλάξει όνομα 7 φορές.
Μόνο από το 2009 μέχρι σήμερα 2015 (6 έτη) έχει αλλάξει 4 φορές.
Αν καταλάβατε καλά μόνο τα χρόνια του «καταραμένου μνημονίου» έχουμε ξοδέψει ως κράτος μόνο για τις αλλαγές του ονόματος μόνο του υπουργείου παιδείας (4*800.000 = 3.200.000 ευρώ)
Αν υπολογίσουμε τις αλλαγές ονομάτων και των άλλων υπουργείων πρέπει να υποθέσουμε ότι την (υπό οικονομική κατάρρευση) χώρα κυβερνούν παράφρονες.
Το πρόβλημα δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση αλλά όλες οι κυβερνήσεις από 2009 μέχρι σήμερα.

Το ιστορικό των «επαναστατικών» αλλαγών και πιστοποίησης της παράνοιας!
1. Από το 1926 – 1949 (23 έτη):  Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας.
2. Από το 1949 – 1955 (6 έτη):  Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας.
3. Από το 1955 – 2009 (54 έτη):  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
4. Από το 2009 – 2012 (3 έτη):  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5. Από το 2012 – 2013 (1 έτος):  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
6. 2013 – 2015 (2 έτη):  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. 2015-… (… έτη):  Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ζητάμε δανεικά χρηματοδότησης της παράνοιας!

Αν θεωρήσουμε ότι καμιά δεκαριά υπουργεία άλλαξαν όνομα με τον ίδιο ρυθμό τα τελευταία χρόνια με αυτό το ποσό που ανέρχεται σε 32 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται με 500 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο πάνω από 5000 άπορες οικογένειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: