9 Ιουλίου 2014

Τα "νέα" πρότυπα

Τα νέα πρότυπα στην ποθούμενη Ελλάδα του μέλλοντός τους. Ταυτόχρονα με την προώθηση του Ισλάμ, αποκαθηλώνουν τον Χριστιανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: