2 Ιουλίου 2013

Η αγάπη ως εικόνα πορνό στο γυμνάσιο

"Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας" όπως προβάλλεται στο σχολικό βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου (σελ. 167). Ως εικόνα πορνό προβάλλεται η αγάπη από τους «εκπαιδευτές» των δωδεκάχρονων παιδιών μας.
Το κείμενο λέει:
"Η έννοια της αγάπης έχει πολλαπλά νοήματα, γι' αυτό και τα ανθολογημένα λογοτεχνικά κείμενα αναπτύσσονται γύρω από διαφορετικές εκδοχές της: τη χριστιανική και πανανθρώπινη αγάπη, σύμφωνα με την οποία η αγάπη αποτελεί το συνεκτικό ιστό της κοινωνικής ζωής• την αγάπη προς το συνάνθρωπο, ως κύρια ανθρωπιστική αξία, η οποία συνέχει την κοινωνική ζωή, ωθώντας τους ανθρώπους στην ειρηνική συνύπαρξη και όχι στην αλληλοεξόντωση• την ερωτική αγάπη, είτε πρόκειται για τον πρώτο «πλατωνικό έρωτα» της παιδικής ηλικίας είτε για το μεγάλο έρωτα της ενήλικης ζωής"
Η εικόνα όμως προβάλει μόνο την ερωτική αγάπη (με συνύπαρξη πολλών).
Σε επόμενη πιο προοδευτική εκδοχή θα ζητάνε από τους μαθητές να φέρουν και φωτογραφίες στα πλαίσια "ερευνητικών εργασιών"-πρότζεκτ βαρβαριστί!

Δεν υπάρχουν σχόλια: