4 Ιουλίου 2013

Χαρείτε είναι διαταγή


Στην Τουρκία μπορεί ο "πολιτιστικός" εκδυτικισμός να έγινε βίαια, εδώ έγινε μέσω "δημοκρατικού" εκπιθικισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: