30 Μαΐου 2013

“Αντιρατσιστικό” με στόχο την εκκλησία

“Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος, ἵνα τί μελετᾷ κενὰ; ἵνα τί τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, θανάτῳ κατεδίκασε;” λέγεται στην εκκλησία κατά την Μ. Πέμπτη.
Θα επεμβαίνουν τα ΜΑΤ στους ναούς της χώρας προς εφαρμογήν του νέου «αντιρατσιστικού νόμου»;
Που αναφέρει: «Τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση …… ὅποιος μὲ κάθε μέσο ἢ τρόπο, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ μίσος κατὰ προσώπων ἢ ὁμάδες προσώπων ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴ φυλή, τὸ χρῶμα, τὴ θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, ………..».
Θα συλλαμβάνονται οι ιερείς γιατί «διεγείρουν σε μίσος κατά προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή;» (εβραίους)
Αν λάβουμε υπόψη:
-Τι γίνεται σήμερα στη Συρία
- Την πρεμούρα των όπου γης εβραίων για την ψήφιση τέτοιων νόμων
Θα καταλάβουμε ότι ο Κύριος Στόχος είναι η Χριστιανική Εκκλησία και δευτερεύων στόχος είναι η χρυσή αυγή.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: