1 Φεβρουαρίου 2013

Η Νέα Τάξη είναι ΕΔΩ – μέσα στο σχολείο

Τα σχολικά βιβλία εκτός από εργαλεία εθνοαποδόμησης είναι και εξαιρετικά νεοταξίτικα εργαλεία.
Η προπαγάνδα στις παιδικές ψυχές αρχίζει από την Α΄ Γυμνασίου ΚΑΙ από το αθώο μάθημα των αγγλικών.
Το μικροτσίπ ως όργανο «του μεγάλου αδελφού» είναι εδώ, εμφυτεύεται αρχικά στον παιδικό εγκέφαλο – ως προπαγάνδα. Το επόμενο βήμα είναι στο χέρι.
Απολαύστε το αγγλικό κείμενο και την μετάφραση.
After school Thursday, I wasted two hours at the doctor’s, waiting to have my new microchip implanted. The procedure itself (a quick injection into my thumb) took just a few seconds and barely hurt at all. The microchip looks like a tiny fube, and there’s lots it can do. Besides unlocking the house and my bike, it can be used on all the key readers to open doors and access things at school, and it also has my computer passwords on it. What is more, I can use the microchip like a credit card to buy things, as long as Mum and Dad upload my pocket money every week.
" Μετά το σχολείο την Πέμπτη, έφαγα δύο ώρες στον γιατρό, περιμένοντας να μου εμφυτεύσει το καινούργιο μου μικροτσίπ. Αυτή η διαδικασία (μια γρήγορη ένεση στον αντίχειρα μου) πήρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα και δεν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Το μικροτσίπ μοιάζει με ένα μικροσκοπικό σωλήνα και είναι πολλά αυτά που μπορεί να κάνει. Εκτός από το ότι μπορεί να ξεκλειδώνει το σπίτι και το ποδήλατο μου. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αναγνώστες κλειδιών για να ανοίξει πόρτες και να έχω πρόσβαση σε πράγματα του σχολείου., και επιπλέον εμπεριέχει όλους τους κωδικούς του υπολογιστή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μικροτσίπ και σαν πιστωτική κάρτα για να αγοράσω πράγματα, όσο η Μαμά και ο Μπαμπάς ανεβάζουν στην τσέπη μου χρήματα κάθε εβδομάδα"
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πρέπει να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο;
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: