14 Δεκεμβρίου 2010

Ρουσφέτια και σε συνταξιούχους

Ακόμα τρώνε με χρυσές μασέλες !
Το νέο ρουσφέτι του ΡαγκουσοΝταλάρα!
* Τα επιδόματα πάνε κι έρχονται
Προφανώς η κρίση αφορά τους μ...κες Έλληνες που ακόμα τους ανέχονται!
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΥΣ
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΚ/23884
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/23658/10-11-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), διορίστηκε η Ευφράνθη Μητώση του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ 441686), Συνταξιούχος, σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ν. Ραγκούση.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται:
α) Ο βασικός μισθός του 4ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 3205/2003.
β) Το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του Ν. 3205/2003, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων αντίστοιχης κατηγορίας (ΠΕ) και κλάδου της Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
(Αρ. Βεβαίωσης ΥΔΕ-ΥΠΕΣ 10357/15-11-2010 ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: