20 Οκτωβρίου 2015

Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη

Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι έχουμε Τσιπροκαμμένη κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: