10 Σεπτεμβρίου 2015

Έτοιμη για ζουρλομανδύα

Να πάει να τα πει στη Μυτιλήνη η σκατόγρια!
Οι νησιώτες πλούτισαν και δεν το ξέρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: