21 Σεπτεμβρίου 2015

Ισλάμ - Ελλάς : 35 - 0

Δωδεκαννήσιοι, Σαμιώτες, Χιώτες, Λέσβιοι βοήθειά σας! Η Τασία είναι πάλι εδώ και σας βοηθάει να πλουτίσετε και να γονιμοποιήσετε τον πολιτισμό σας.
Όποιος διαμαρτύρεται πλέον πρέπει να ραβδίζεται στην πλατεία του χωριού!

Δεν υπάρχουν σχόλια: