27 Μαρτίου 2015

Όταν ο Κολοκοτρώνης απαντά στο Τσιπρέϊκο ψευτορωμαίϊκο…

Η παραχάραξη της ιστορίας γίνεται με τον πιο αυθεντικό και επίσημο τρόπο.
Αυτό είναι μεγαλύτερο στοίχημα για την παρούσα εξουσία από αυτό της οικονομίας!

Είπε ο Τσίπρας (στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο):
«Την Ελληνική Επανάσταση δεν μπορούμε να την διαβάσουμε, ούτε, πολύ περισσότερο, να την κατανοήσουμε, έξω και πέρα από την οικουμενική δυναμική των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων της εποχής εκείνης», στην Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση, που υποτίθεται ότι ήταν οδηγοί της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Απαντάμε εμείς:
Ποια, όμως, σχέση μπορεί να έχει η Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση με την Επανάσταση του Γένους έναντι του τουρκικού ζυγού; Η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε η επανάσταση της αστικής τάξεως εναντίον του μοναρχικού καθεστώτος, ενώ η Αμερικανική Επανάσταση είχε ως βασικό κίνητρό της την βαρύτατη φορολογία και τους περιορισμούς του εμπορίου από τους Άγγλους.

Απαντά όμως και ο πιο αυθεντικός μάρτυρας ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης:
«Σὰν μία βροχὴ ἦρθε σὲ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας καὶ ὅλοι, καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ γραμματισμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στὸν ἴδιο σκοπὸ καὶ κάναμε τὴν ἐπανάσταση… Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμίαν ἀπὸ ὅσας γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών τους εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος· ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο πλέον δίκαιος, Ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλον ἔθνος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: