13 Σεπτεμβρίου 2014

Από το προσωπείο στο πρόσωπο

*Από ομιλία του Πατρός Εφραίμ – Βατοπαιδινού με τίτλο:
“από το προσωπείο στο πρόσωπο κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά”
Το πρότυπο στην σύγχρονη μετανεωτερική εποχή έχει γίνει ο στάρ, ο ηθοποιός, ενώ στην νεωτερική ήταν ο επιστήμονας και στην παραδοσιακή ο άγιος.
Το κέντρο υποκειμενικής βαρύτητας στην παραδοσιακή εποχή ήταν η ψυχή, στην νεωτερική η λογική, ενώ σήμερα το σώμα.

Σήμερα ο μετανεωτερικός άνθρωπος έχει ως στόχο του την απόκτηση πληροφοριών, ενώ ο νεωτερικός είχε την γνώση και ο παραδοσιακός την σοφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: