18 Μαρτίου 2014

Το ποτάμι σέρνει τα απόβλητα

Όλα τα απόβλητα του συστήματος στρατεύονται στο ποτάμι του μπομπολιστάν (μήπως ξεγελάσουν τους μαλ..κες). Μια ματιά στη λίστα θα σας πείσει.
Το σύστημα εμφανίζεται με διάφορα διχτάκια και ονόματα όπως (ελιές, ποτάμια,"προοδευτικούς" πολίτες,...).
Το ίδιο σύστημα είναι αυτό που με φανατισμό στηρίζει τους ΝΑΖΙ της Ουκρανίας κατά τις επιταγές Εβραίων και Αμερικανών.
Τα δηλωμένα απόβλητα εδώ.
Τα υπόλοιπα στα παρασκήνια. Θα εμφανιστούν με υπογραφές και τίτλους τιμής (βλέπε ατιμίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: