16 Μαρτίου 2013

Το ΚΚΕ και «άλλες» ιστορίες

-Η ιστορία που διδάσκει το ΚΚΕ
-Η ιστορία που έχει το ΚΚΕ
Μακεδονική ιστορία του ΚΚΕ
καταγωγή του ΚΚΕ
Ελένη (λόγος περί παιδομαζώματος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: