2 Φεβρουαρίου 2012

Υπάρχει ψυχοθεραπεία; - ίσως ναι!

Δείτε το βίντεο εδώ - αλλά και - εδώ.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα "Αντίστιξη" δεν θα χάσετε.
Η άποψη της αντίστιξης :

Η ατομική ψυχοθεραπεία στην «Αντίστιξη» αντιμετωπίζει τον θεραπευόμενο ως βιο- ψυχο- κοινωνική οντότητα και στοχεύει στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου, ώστε να καταξιώνει την ύπαρξή του ως ενεργό μέλος των ανθρωπίνων συστημάτων. Διερευνά τα επώδυνα τραύματα του παρελθόντος και τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ. Εστιάζει στην κατανόηση των ασυνείδητων διεργασιών και των ενδοψυχικών συγκρούσεων, ώστε να ελευθερώνονται οι συνειδητές αποφάσεις για νοηματοδότηση της ζωής.

Η θεραπευτική διεργασία απαλλάσσει από το ενοχικό βάρος των δυσλειτουργικών οικογενειακών προτύπων και εστιάζει στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Η αναγνώριση της προσωπικής συμμετοχής στο πρόβλημα οδηγεί και στην συνειδητοποίηση της προσωπικής δύναμης.

Η παραίτηση από την προσδοκία αλλαγής των άλλων ενισχύει την προσωπική αλλαγή, η οποία τελικά επηρεάζει θετικά και τις σχέσεις με τους άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: