27 Σεπτεμβρίου 2011

Εδώ βιβλίο – εκεί βιβλίο που είναι τα βιβλίο;


Έχουν βέβαια και ένα δίκιο στην κυβέρνηση. Τι χρειάζονται βιβλία σε ανύπαρκτα σχολεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: