5 Σεπτεμβρίου 2011

Οι χειροκροτητές

Ποιοι ήταν αυτοί που χειροκροτούσαν τον Jeffry το Σάββατο στην συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ;
Μα αυτοί που λυμαίνονται τη χώρα. Μικρομεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είτε εξοφλούν προσωπικούς λογαριασμούς είτε προσπαθούν να ανοίξουν νέους. Είναι αυτοί που στηρίζουν (και στηρίζονται προσωπικά από) ένα διεφθαρμένο κράτος, που ο ίδιος ο «πρωθυπουργός τους» κατήγγειλε όταν ανέλαβε τα ηνία.
Χωρίς αυτούς - που για ίδια οφέλη χειροκροτούν - δεν θα υπήρχε ούτε ο giorgakis «τους» - που επικοινωνιακά προσπαθούν να τον κάνουν Γιώργο.
Βέβαια πολλοί απ’ αυτούς θα χειροκροτούν με το ίδιο πάθος και τον Αντωνάκη στο μέλλον.
Αυτή είναι η ζύμη με την οποία πλάθεται η νέα Ελλάδα – βοηθειά μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: