7 Δεκεμβρίου 2014

Άλλα για τα παιδιά μας, άλλα για τα παιδιά τους

Όταν οι αστοί επιμένουν παραδοσιακά για τα δικά τους παιδιά μας, επιβάλλουν "άλλα" για τα παιδιά των υπηκόων. 
"Ελευθερία" / ασυδοσία, σεξουαλική επιλογή, ελευθεριότητα, πρότυπα διάλυσης της οικογένειας.
Τα παιδιά των άλλων να ασκούν το "δημοκρατικό" δικαίωμα να κλείνουν και καταστρέφουν το σχολείο τους, με στόχο την ελάσσονα προσπάθεια, ενώ τα δικά τους σε αυστηρή επιτήρηση να διδάσκονται παραδοσιακές αξίες και να ασκούνται στην μείζονα προσπάθεια.
*Το βιβλίο του Αλντό Ναουρί, «Εκπαιδεύοντας τα παιδιά – Όρια στην παιδική παντοδυναμία», εκδόσεις Κέλευθος, σελ. 46-47
Είναι σαφές:
«Εδώ και αρκετές γενιές οι εύπορες τάξεις δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά ή οι έφηβοι αυτών των κοινωνικών στρωμάτων δεν έχουν προβλήματα. Απλώς, τα προβλήματα είναι διαφορετικής φύσης,. [...] Θα ‘λεγε κανείς πως οι λεγόμενες ‘αστικές’ αξίες εξακολουθούν να διαπλάθουν αυτά τα παιδιά σύμφωνα με το πρότυπο μιας οικογενειακής παράδοσης άρρηκτα συνδεδεμένης με την προγονική κληρονομιά και με την τήρηση μιας μορφής πειθαρχίας που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και που αποσκοπεί στη διατήρηση της συγκεκριμένης κληρονομιάς. [...] Πρόκειται για μια κληρονομιά η οποία τους ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται
για να φανούν αντάξιά της».

Δεν υπάρχουν σχόλια: