8 Φεβρουαρίου 2014

Ο κατά Παπαδιαμάντη "άθεος"

"...Όστις θέλει να κάμει δημοσία τον άθεον ή τον κοσμοπολίτην, ομοιάζει με νάνον ανορθούμενον επ’ άκρων ονύχων και τανυόμενον να φθάσει εις ύψος και φανεί και αυτός γίγας ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: