25 Ιανουαρίου 2014

Οι «θέσεις» - επιλογές της εκκλησίας

Είναι αδύνατον πρακτικά ένας οργανισμός όπως η Εκκλησία της Ελλάδος να μην επεμβαίνει στα εν Ελλάδι τεκταινόμενα.
Είναι απολύτως ψευδής η θέση: «Η Εκκλησία δεν επεμβαίνει στα πολιτικά δρώμενα».
Η επεμβάσεις της έχουν δύο δυνατές μορφές:
1. « …Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται …» - (Κατά Ματθαίον, ε΄)
- Ηχηρή παρέμβαση Χριστόδουλου.
2. « …Σφάξε με Αγά μου ν’ αγιάσω…»
- Σιωπηρή, (αλλά εξαιρετικά ισχυρή) παρέμβαση Ιερώνυμου.

Εξαιρετική ανάλυση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: