30 Οκτωβρίου 2012

Βαλιανάτος - Θεοδωρίδης –Ντεντέ

Προσέξτε με τι λατρεία αντιμετωπίζουν τον Ντεντέ τα παιδιά «μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: