30 Σεπτεμβρίου 2010

Στον επόμενο τόνο η ζημιά θα είναι ……Οι εθνικοί «εκτιμητές» (που περιφέρονται στη βουλή – με την ψήφο των δυστυχών Ελλήνων) αφού ξεκίνησαν από αρκετά δις εκτίμησης ζημιάς κατέληξαν τώρα στα 100 εκατ. Δεν ξέρουμε βέβαια στον επόμενο τόνο πόση θα είναι η ζημιά.
Η τελική πάντως εκτίμηση είναι ότι ή ζημιά στον εγκέφαλο έχουν ή είναι οι ανάδοχοι του έργου με τίτλο : «κατεδαφισμός της Ελλάδας»
Διαλέξτε και πάρτε – τρίτο σενάριο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: